Przypadki

Metamorfozy Pacjentów

Przypadki Pacjentów

Zobacz, jak zmieniły się uśmiechy naszych Pacjentów. 

Estetyczna korekta uśmiechu

Cel Pacjenta: poprawa estetyki uśmiechu, zdrowe zęby.

Badanie: braki zębowe w odcinkach bocznych, starte zęby przednie w obrębie żuchwy.

Leczenie: estetykę uśmiechu poprzedziliśmy leczeniem zachowawczym, następnie w odcinkach bocznych zastosowano uzupełnienia stałe - mosty porcelanowe, zęby przednie - odbudowa bezpośrednia w jamie ustnej kompozytem (bonding).

Praca: lek. stom. Tadeusz Karp

Odzyskany uśmiech

Cel Pacjenta: wyleczenie zębów, poprawa estetyki uśmiechu.

Badanie: u Pacjentki występowała zaniżona wysokośc zwarcia, zęby starte, naturalny kolor zębów był szary, nieestetyczny; podczas uśmiechu zęby niewidoczne.

Leczenie: Pacjentka nie zgodziła się na stałe uzupełnienie protetyczne, a zależało jej na poprawie estetyki; leczenie polegało na przebudowie zwarcia metodą bezpośrednią kompozytem w jamie ustnej Pacjentki.

Praca: lek. stom. Tadeusz Karp

Odzyskany uśmiech

Komfort uśmiechu

Cel Pacjenta: poprawa estetyki uśmiechu, Pacjentka przez wiele lat używała częściowej protezy ruchomej, która przestała spełniać swoje funkcje i była przyczyną dużego dyskomfortu.

Badanie: braki w uzębieniu.

Leczenie: u Pacjentki przeprowadzono leczenie endodontyczne, wymianę starych wypełnień kompozytowych, przeprowadzono deprogramację, ustalono relację centralną i przystąpiono do planowania uzupełnień stałych. Zaproponowano leczenie implantologiczne, na które Pacjentka nie wyraziła zgody i wykonano uzupełnienia stałe - mosty protetyczne: w odcinku przednim cyrkon, w bocznych metal licowany porcelaną.

Praca: lek. stom. Tadeusz Karp

Odbudowa startych zębów

Cel Pacjenta: poprawa estetyki uśmiechu. Wyzwanie: krótki czas, Pacjent wyjeżdża za granicę.

Badanie: zaawansowany bruksizm, starte zęby w odcinku przednim i w odcinkach bocznych.

Leczenie: deprogramacja, przebudowa zwarcia, odbudowa adhezyjna (kompozytowa) dolnych i górnych zębów bezpośrednio w ustach Pacjenta.

Praca: lek. stom. Tadeusz Karp

Odbudowa startych zębów

Symetria uśmiechu

Cel Pacjenta: wyleczenie zębów, poprawa estetyki uśmiechu. Wyzwanie: symetria odcinka przedniego.

Badanie: nieprawidłowy zgryz/ przesunięcie zębów spowodowane brakami zębowymi, starte zęby  w odcinku przednim i w odcinkach bocznych.

Leczenie: leczenie kanałowe zębów, deprogramacja, przebudowa zwarcia; ostatecznie w odcinkach bocznych wykonano protezę szkieletową na zasuwach, w odcinku przednim - odbudowa metalo-porcelanowa (metal licowany porcelaną).

Praca: lek. stom. Tadeusz Karp

Całkiem nowy uśmiech

Cel Pacjenta: wyleczenie zębów, poprawa estetyki uśmiechu.

Badanie: nieprawidłowy zgryz, braki zębowe w odcinkach bocznych, starte zęby w odcinku przednim i bocznych.

Leczenie: deprogramacja, przebudowa zwarcia, leczenie kanałowe zębów, ostatecznie: odbudowa adhezyjna (kompozytowa) dolnych i górnych zębów bezpośrednio w ustach Pacjenta.

Praca: lek. stom. Mateusz Jendrulek

Odświeżony uśmiech

Cel Pacjenta: poprawa estetyki uśmiechu.

Badanie: starte zęby w odcinku przednim i w odcinkach bocznych, braki zębowe w odcinkach bocznych.

Leczenie: odbudowa adhezyjna (kompozytowa) dolnych i górnych zębów bezpośrednio w ustach Pacjenta.

Praca: lek. stom. Mateusz Jendrulek

Estetyka uśmiechu
Umów się na konsultację

Leczenie stomatologiczne, zwłaszcza jeśli planujesz je już od dłuższego czasu, warto rozpocząć od wizyty konsultacyjnej, na której wraz z lekarzem omówisz swoje potrzeby oraz poznasz najlepsze możliwe rozwiązania w naszym gabinecie.

+48 32 753 18 78